Wykaz podmiotów (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

Miejsca zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. Zgodnie z art. 3

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest zlokalizowany na terenie byłego składowiska odpadów w Smogulcu, przy drodze wojewódzkiej nr 194 . Punkt ten jest czynny w każdy piątek od godziny 12:00 do 18:00. Mieszkańcy Miasta i Gminy Gołańcz, nieprowadzący działalności gospodarczej, będą mogli oddać tam...

WYKAZ JEDNOSTEK ZAJMUJĄCYCH SIĘ WYWOZEM NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH:

1. GENOWEFA NAJDER Zakład Budowlano- Sprzętowy ul. Rogozińska 12 62-100 Wągrowiec tel. 67 26 22 293 2. USŁUGI ASENIZACYJNE ZBIGNIEW WACHOWIAK Kobylec 111 62-100 Wągrowiec tel.509 309 513 3. USŁUGI ASENIZACYJNE PIOTR KUDLIŃSKI Rozpętek 24 89-240 Kcynia tel.601 981 781 4. ZAKŁAD GOSPODARKI