Druki i formularze (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Uwaga Mieszkańcy Miasta i Gminy Gołańcz. Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości...