Sprzedaż mienia - przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej mienia komunalnego Gminy Gołańcz położonej w Chojnie oznaczone ewidencyjnie numerami działek 103 o powierzchni 0,3500 ha i 104 o powierzchni 1,1500 ha

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gołańcz. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa położone w Chojnie, oznaczone ewidencyjnie numerami działek 103 o powierzchni 0,3500ha i 104 o powierzchni 1,1500ha,zapisana w księdze wieczystej KW PO1B/00025712/5...

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej mienia komunalnego Gminy Gołańcz położonej przy ulicy Akacjowej oznaczoną ewidencyjnie numerem działki 1244/2 o powierzchni 0,0770 ha

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gołańcz. Przedmiotem przetargu są nieruchomości gruntowe położone w Gołańczy, oznaczone ewidencyjnie numerami działek 1244/2 o powierzchni 0,0770 ha i 1244/3 o powierzchni 0,0607 zapisane w księdze wieczystej...