Sprzedaż mienia - przetargi (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej mienia komunalnego Gminy Gołańcz nieruchomość gruntowa położona w Gołańczy, przy ul. Osada oznaczona ewidencyjnie numerem działki 376 o powierzchni 0,6230 ha

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gołańcz. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa położona w Gołańczy, przy ul. Osada oznaczona ewidencyjnie numerem działki 376 o

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej mienia komunalnego Gminy Gołańcz położona w Gołańczy, przy ul. Osada oznaczona ewidencyjnie numerem: działki 379/30 o powierzchni 0,1011 ha działki 379/31 o powierzchni 0,0986 ha

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gołańcz. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa położona w Gołańczy, przy ul. Osada oznaczona ewidencyjnie numerem:

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Panigrodzu, oznaczone ewidencyjnie numerami działek 6/6 o powierzchni 0,2000 ha i 6/7 o powierzchni 0,3200 ha,

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gołańcz. Przedmiotem przetargu są nieruchomości gruntowe położone w Panigrodzu, oznaczone ewidencyjnie numerami działek 6/6 o powierzchni

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gołańcz

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gołańcz. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa położona w Panigrodzu, oznaczona ewidencyjnie