Sprzedaż mienia - przetargi

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gołańcz

Burmistrz Miasta i Gminy
Gołańcz

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gołańcz.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa położona w Panigrodzu, oznaczona ewidencyjnie numerem działki 165 o powierzchni 4,4200 ha, zapisana w księdze wieczystej nr KW PO1B/00033371/1 Sądu Rejonowego w Wągrowcu.
Przedmiotowa działka nie ma określonego przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego na podstawie uchwały XXXIX/278/2006 Gminy Gołańcz z dnia 30.03.2006 roku. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przewiduje dla działki 165 tereny rolnicze.
- część działki 165 o powierzchni 4,3000 ha zostanie oddana w dzierżawę na okres trzech lat,
- cena wywoławcza za rok dzierżawy wynosi 620,00 zł zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 21 sierpnia 2012 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 29 września 2014 r. (poniedziałek)o godz. 10.00 w sali nr 4 Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz. ul. Kowalika 2.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 70,00 zł do dnia 26 września 2014 r. na konto Miasta i Gminy Gołańcz – nr konta bankowego 90 8959 0001 3900 0316 2000 0030 Pałucki Bank Spółdzielczy Oddział w Gołańczy.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny dzierżawy nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz dzierżawiącego.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu w terminie 3 dni bez odsetek na podane konto.
Postąpienie wynosić będzie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz pok. nr 23
lub. tel. /67/ 268-33-08.

 

Gołańcz, dnia 26 sierpnia 2014 r.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 26-08-2014
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 sierpnia 2014 15:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 1166
26 sierpnia 2014 15:24 Krzysztof Rakoczy - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)