Sprzedaż mienia - przetargi

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Panigrodzu, oznaczone ewidencyjnie numerami działek 6/6 o powierzchni 0,2000 ha i 6/7 o powierzchni 0,3200 ha,

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gołańcz.

Przedmiotem przetargu są nieruchomości gruntowe położone w Panigrodzu, oznaczone ewidencyjnie numerami działek 6/6 o powierzchni 0,2000 ha i 6/7 o powierzchni 0,3200 ha, zapisane w księdze wieczystej KW PO1B/00033371/1 Sądu Rejonowego w Wągrowcu.

-działka 6/6 w Panigrodzu nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zapisy studium przewidują dla terenu działki zagospodarowanie rolnicze z zabudową mieszkaniowo-usługową.
Nieruchomość nie posiada żadnego obciążenia.
Cena wywoławcza działki 6/6 wynosi: 18 900,00
Wadium wynosi: 1 900,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 16 października 2014 r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali nr 4 Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz. ul. Kowalika 2.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 1 900,00 zł do dnia 13 października 2014 r. na konto Miasta i Gminy Gołańcz – nr konta bankowego 90 8959 0001 3900 0316 2000 0030 Pałucki Bank Spółdzielczy Oddział w Gołańczy.

-działka 6/7 w Panigrodzu nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zapisy studium przewidują dla terenu działki zagospodarowanie rolnicze z zabudową mieszkaniowo-usługową.
Nieruchomość nie posiada żadnego obciążenia.
Cena wywoławcza działki 6/7 wynosi: 34 000,00
Wadium wynosi: 3 400,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 16 października 2014r. (czwartek) o godz. 12.30 w sali nr 4 Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz. ul. Kowalika 2.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 3 400,00 zł do dnia 13 października 2014 r. r. na konto Miasta i Gminy Gołańcz – nr konta bankowego 90 8959 0001 3900 0316 2000 0030 Pałucki Bank Spółdzielczy Oddział w Gołańczy.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz zbywającego.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu w terminie 3 dni bez odsetek na podane konto.
Postąpienie wynosić będzie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Nabywca ponosi koszty przygotowania, koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy notarialnej.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.
Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz pok. nr 23 lub. tel. /67/ 2683 308

 

 


Gołańcz, dnia 12 września 2014 r.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 12-09-2014
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 września 2014 14:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 1091
15 września 2014 15:19 Krzysztof Rakoczy - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 września 2014 14:28 Krzysztof Rakoczy - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 września 2014 14:28 Krzysztof Rakoczy - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)