Sprzedaż mienia - przetargi

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej mienia komunalnego Gminy Gołańcz nieruchomość gruntowa położona w Gołańczy, przy ul. Osada oznaczona ewidencyjnie numerem działki 376 o powierzchni 0,6230 ha

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gołańcz.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa położona w Gołańczy, przy ul. Osada oznaczona ewidencyjnie numerem działki 376 o powierzchni 0,6230 ha, zapisana w księdze wieczystej nr KW PO1B/00025100/2 Sądu Rejonowego w Wągrowcu.
- zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Gołańcz działka 376 położona w Gołańczy w części o powierzchni 0,2112 m2 jest przeznaczona na Mu –tereny mieszkaniowo – usługowe,
- pozostała część ma przeznaczenie na tereny rolne.
Nieruchomość nie posiada żadnego obciążenia.
Cena wywoławcza wynosi: 60 080,00 + 23%Vat dla części przeznaczonej pod Mu o powierzchni 0,2112 m2
Wadium wynosi: 6 100,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 16 października 2014r. ( czwartek) o godz. 10.00 w sali nr 4 Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz. ul. Kowalika 2.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 6 100,00 zł do dnia 13 października 2014 r. na konto Miasta i Gminy Gołańcz – nr konta bankowego 90 8959 0001 3900 0316 2000 0030 Pałucki Bank Spółdzielczy Oddział w Gołańczy.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz zbywającego.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu w terminie 3 dni bez odsetek na podane konto.
Postąpienie wynosić będzie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Nabywca ponosi koszty przygotowania, koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy notarialnej.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.
Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz pok. nr 23 lub. tel. /67/ 2683 308

 

Gołańcz, dnia 12 września 2014 r.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 12-09-2014
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 września 2014 15:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 1191
15 września 2014 15:19 Krzysztof Rakoczy - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 września 2014 15:18 Krzysztof Rakoczy - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)