Sprzedaż mienia - przetargi

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej mienia komunalnego Gminy Gołańcz położona w Gołańczy, przy ul. Osada oznaczona ewidencyjnie numerem: działki 379/30 o powierzchni 0,1011 ha działki 379/31 o powierzchni 0,0986 ha

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gołańcz.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa położona w Gołańczy, przy ul. Osada oznaczona ewidencyjnie numerem:
działki 379/30 o powierzchni 0,1011 ha
działki 379/31 o powierzchni 0,0986 ha
zapisane w księdze wieczystej nr KW PO1B/00025100/2 Sądu Rejonowego w Wągrowcu.
- zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Gołańcz działki 379/30,379/31 położone w Gołańczy przeznaczone są na tereny projektowane do zabudowy mieszkaniowej
Nieruchomość nie posiada żadnego obciążenia.
Cena wywoławcza wynosi:
Działka 379/30 – wartość 21 520,00 + 23%Vat Wadium wynosi: 2 200,00 zł
Działka 379/31 – wartość 20 960,00 + 23%Vat Wadium wynosi: 2 100,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 16 pażdziernika 2014r.(czwartek) o godz.11.00 i 11.30 w sali nr 4 Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz. ul. Kowalika 2.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest skuteczne dokonanie wpłaty wadium (data wpływu na rachunek bankowy) do dnia 13 pażdziernika 2014 r. na konto Miasta i Gminy Gołańcz – nr konta bankowego 90 8959 0001 3900 0316 2000 0030 Pałucki Bank Spółdzielczy Oddział w Gołańczy.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz zbywającego.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu w terminie 3 dni bez odsetek na podane konto.
Postąpienie wynosić będzie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Nabywca ponosi koszty przygotowania, koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy notarialnej.
Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz pok. 23 lub. tel. /67/ 2683 308

 

 

Gołańcz, dnia 12 września 2014 r.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 12-09-2014
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 września 2014 15:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 1213
15 września 2014 15:19 Krzysztof Rakoczy - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 września 2014 15:19 Krzysztof Rakoczy - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 września 2014 15:14 Krzysztof Rakoczy - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)