Poziomy odzysku

Poziomy odzysku w 2015 r.

OSIĄGNIĘTY POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH

ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI KIEROWANYCH DO SKŁADOWANIA –

MIASTO I GMINA GOŁAŃCZ

            Wyliczenia sporządzono wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012  r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczenia poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676)

 

Masa odpadów ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania w 2015 roku

 

OUB1995 = 0,155 x 3 416 + 0,047 Mg x 5 219 = 774,773 Mg

OUBR = = 387,386 Mg

 

Masa odpadów ulegających biodegradacji zebranych ze strumienia odpadów komunalnych

z obszaru Miasta i Gminy Gołańcz w roku 2015, przekazanych do składowania:

 

MOUBR = (240 Mg x 0,57)+(184,8 Mg x 0,48) = 225,5 Mg

 

Osiągnięty w roku rozliczeniowym poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania (TR)

 

TR= MOUBR/OUB1995* 100% = 29,10%


Wymagany poziom (<50%) został osiągnięty!

 

OSIĄGNIĘTY POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA NASTĘPUJĄCYCH FRAKCJI ODPADÓW: PAPIERU, METALU, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA

 

MrPMTS = 162,9 Mg

Mw ptms = Lm x MwGUS x Um PTMS = 758,346 Mg

Ppmts = 162,9 Mg/ 758,346 x 100% = 21,5 %


Wymagany poziom (>16%) został osiągnięty!

 

OBLICZENIE POZIOMU RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI, INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZNIÓRKOWYCH

 

Mrbr – 2,7 Mg

Mwbr – 2,7 Mg

Pbr = (Mrbr/Mwbr)*100 = (2,7/2,7) * 100 = 100 %


Wymagany poziom (>40%) został osiągnięty!

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Agnieszka Górska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 czerwca 2018 13:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Górska
Ilość wyświetleń: 233
18 czerwca 2018 13:13 (Agnieszka Górska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)