Poziomy odzysku

Poziomy odzysku w 2016 roku.

OSIĄGNIĘTY POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH

ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI KIEROWANYCH DO SKŁADOWANIA –

MIASTO I GMINA GOŁAŃCZ

       Wyliczenia sporządzono wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012  r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczenia poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676)

 

Masa odpadów ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania w 2016 roku

 

OUB1995 = 0,155 x 3 416 + 0,047 Mg x 5 219 = 774,773 Mg

OUBR = = 348,646 Mg

 

Masa odpadów ulegających biodegradacji zebranych ze strumienia odpadów komunalnych

z obszaru Miasta i Gminy Gołańcz w roku 2016, przekazanych do składowania:

 

MOUBR = (0 Mg x 0,57)+(0 Mg x 0,48) = 0 Mg

 

Osiągnięty w roku rozliczeniowym poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania (TR)

 

TR= MOUBR/OUB1995* 100% = 0%

 

Wymagany poziom (<45%) został osiągnięty!

 

OSIĄGNIĘTY POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA NASTĘPUJĄCYCH FRAKCJI ODPADÓW: PAPIERU, METALU, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA

 

MrPMTS = 175,138 Mg

Mw ptms = Lm x MwGUS x Um PTMS = 871,941 Mg

Ppmts = 175,138 Mg/ 871,941 x 100% = 20,000 %

 

Wymagany poziom (>18%) został osiągnięty!

 

OBLICZENIE POZIOMU RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI, INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZNIÓRKOWYCH

 

Mrbr – 7,020 Mg

Mwbr – 7,020 Mg

Pbr = (Mrbr/Mwbr)*100 = (7,020/7,020) * 100 = 100 %

 

Wymagany poziom (>42%) został osiągnięty!

 

Sporządziła: Agnieszka Górska

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Agnieszka Górska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 czerwca 2018 13:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Górska
Ilość wyświetleń: 279
18 czerwca 2018 13:14 (Agnieszka Górska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)