Poziomy odzysku

Poziomy odzysku w 2017 r.

OSIĄGNIĘTY POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH

ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI KIEROWANYCH DO SKŁADOWANIA –

MIASTO I GMINA GOŁAŃCZ

            Wyliczenia sporządzono wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczenia poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412)

 

Masa odpadów ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania w 2017 roku

 

OUB1995 = 0,155 x 3 416 + 0,047 Mg x 5 219 = 774,773 Mg

OUBR = = 348,646 Mg

 

Masa odpadów ulegających biodegradacji zebranych ze strumienia odpadów komunalnych

z obszaru Miasta i Gminy Gołańcz w roku 2017, przekazanych do składowania:

 

MOUBR = (0*0,57)+(0*0,48) = 0 Mg

 

Osiągnięty w roku rozliczeniowym poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania (TR)

 

TR= MOUBR/OUB1995* 100% = 0,000%

 

Wymagany poziom (<45%) został osiągnięty!

 

OSIĄGNIĘTY POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA NASTĘPUJĄCYCH FRAKCJI ODPADÓW: PAPIERU, METALU, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA

 

MrPMTS = 210,924 Mg

Mw ptms = Lm x MwGUS x Um PTMS = (3360 x 0,326 Mg x 0,364) + (5106 x 0,326 x 0,318) =

 = 398,711 + 529,329 = 928,040 Mg

Ppmts = 210,924 Mg/ 928,040 x 100% = 22,728 %

 

Wymagany poziom (>20%) został osiągnięty!

 

OBLICZENIE POZIOMU RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI, INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZNIÓRKOWYCH

 

Mrbr – 59,010 Mg

Mwbr – 59,010 Mg

Pbr = (Mrbr/Mwbr)*100 = (59,010/59,010) * 100 = 100 %

 

Wymagany poziom (>45%) został osiągnięty!

 

Sporządziła: Agnieszka Górska

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Agnieszka Górska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 czerwca 2018 13:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Górska
Ilość wyświetleń: 319
18 czerwca 2018 13:17 (Agnieszka Górska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 czerwca 2018 13:16 (Agnieszka Górska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)