Komunikaty

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ W SPRAWIE STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Z dniem 1 lutego 2019 r. nastąpi

 

ZMIANA STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz uprzejmie informuje, że zgodnie z Uchwałą
nr  III/11/18 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty (Dz. Urz. Woj. z 2019 r., poz. 140) od dnia 1 lutego 2019 r. ulegnie zmianie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Gołańcz i wyniesie:

 

  1. 18 zł od osoby za odpady komunalne zbierane selektywnie,
  2. 34 zł od osoby za odpady komunalne zbierane nie selektywnie.

 

            Uprzejmie informuję, że właściciele nieruchomości, którzy chcą dokonać zmiany sposobu zbierania odpadów komunalnych lub ilości osób faktycznie zamieszkujących na terenie nieruchomości zobowiązani są do złożenia w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz, osobiście lub
w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP nowej deklaracji. Formularz dostępny jest w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz oraz na stronie internetowej https://bip.golancz.pl > Gospodarka odpadami>Druki i formularze.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz

/-/Mieczysław Durski

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18.01.2019
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 stycznia 2019 11:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Górska
Ilość wyświetleń: 930
18 stycznia 2019 11:52 (Agnieszka Górska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)