Konkursy - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2008 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96 poz.873) i uchwały nr XII/90/07 Rady Miasta i Gminy Gołańcz, z dnia 26 września 2007 r. w sprawie „Rocznego progr

Sprostowanie ogłoszenia o II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2008 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96 poz.873) i uchwały nr XII/90/07 Rady Miasta i Gminy Gołańcz, z dnia 26 września 2007 r. w sprawie „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,...