Konkursy - archiwum

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2009 r.

Burmistrz Miasta i Gminy w Gołańczy informuje, iż w dniu 14 stycznia 2009 r. został rozstrzygnięty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2009r.

 

Wsparcie finansowe na realizację zadania publicznego w roku 2009 otrzymują następujące organizacje pozarządowe:

 

1. Gołaniecki Klub Sportowy „Zamek” na zadania:

a)      rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży – 33.000 zł

b)     organizacja zajęć sportowych w piłkę nożną, siatkową i podnoszenie ciężarów – 10.000 zł

c)      utrzymanie i modernizacja stadionu – 60.000 zł

2. LKS Smogulec na zadanie – organizowanie masowych imprez rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców wsi Smogulec – kwota 1.500 zł

3. LKS Czeszewo na zadanie – organizowanie masowych imprez rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców wsi Czeszewo – kwota 1.500 zł

4. LKS Czesławice na zadanie – organizowanie masowych imprez rekreacyjno- sportowych dla mieszkańców wsi Czesławice – kwota 1.500 zł

5. Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS w Gołańczy na zadanie – organizacja masowych imprez rekreacyjno-sportowych dla dorosłych, dzieci i młodzieży – kwota 9.000 zł

6. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Gołańczy za zadanie – organizowanie zawodów strzeleckich –  kwota 2.000 zł

7. Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło Nr 1 w Gołańczy na zadanie – organizowanie życia kulturalnego dla emerytów, rencistów – kwota 8.000 zł

8. Uczniowski Klub Sportowy „Kasztelan” w Gołańczy na zadanie – organizowanie pozalekcyjnych form aktywności sportowej uczniów – kwota 4.200 zł

9. Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” w Smogulcu  na zadanie – organizowanie pozalekcyjnych form aktywności sportowej uczniów – kwota 3.200 zł

10. Uczniowski Klub Sportowy „Płomień” w Morakowie na zadanie -  organizowanie pozalekcyjnych form aktywności sportowej uczniów – kwota 2.000 zł

11. Towarzystwo Miłośników Ziemi Gołanieckiej na zadanie – organizacja działań aktywizujących społeczne zaangażowanie na rzecz miasta i gminy – kwota 2.700 zł

12. Towarzystwo Milośnikow Ziemi Gołanieckiej na zadanie  - organizacja konkursu wiedzy o ziemi gołanieckiej – kwota 800 zł

13. Stowarzyszenie Zdrowy Styl – na zadanie – ochrona i promocja zdrowia – kwota 1.500 zł

14. Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan – na zadanie – letni wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Gołańcz – kwota 15.000 zł

15. Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych – Gminna Rada Kobiet – na zadanie – rozwój i kultywowanie dziedzictwa regionalnego, promocja produktów regionalnych – kwota 6.200 zł

16. Kolo Łowieckie nr 27 „Darz Bór” w Gołańczy – na zadanie – dokarmianie dzikiej zwierzyny – kwota 2.000 zł

17. Stowarzyszenie im. ks. J.N. Musolffa w Wągrowcu na zadanie – pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – wsparcie jadłodajni i noclegowni – kwota 2.000 zł

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2008-01-14
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 stycznia 2009 14:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 1594
15 stycznia 2009 14:55 (Krzysztof Rakoczy) - Zmiana treści dokumnetu.
15 stycznia 2009 14:53 (Krzysztof Rakoczy) - Utworzenie dokumentu.