Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o XV sesji VIII kadencji RMiG Gołańcz 28 stycznia 2020 r.

RADA MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ O G Ł O S Z E N I E Zawiadamia się mieszkańców miasta i gminy, że dnia 28 stycznia 2020 roku (wtorek) o godzinie 13.00 w sali nr 4 Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz, odbędzie się

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje przeprowadzić w 2020 roku.

Miasto i Gmina Gołańcz, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2020 roku.