Przetargi

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA

Gołańcz, dnia 10.09.2008r.

 

ZP 341 / 06 / 08

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie :

 ROZBUDOWA I WYMIANA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA ENERGOOSZCZĘDNE NA TERENIE MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ

 

Zgodnie z art. 93 ust 1 pkt. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych  ( Dz. U. nr 164 poz. 1163 z 2006 roku z późniejszymi zmianami ) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ nie złożono żadnej oferty.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 16.06.2008r., nr ogłoszenia 130746 a także na stronie internetowej www.bip.golancz.pl

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.07.2008
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. gospodarczych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Wekwert
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lipca 2008 14:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Walkowiak
Ilość wyświetleń: 16774
10 lipca 2008 14:51 (Magdalena Walkowiak) - Zmiana treści dokumnetu.
10 lipca 2008 14:46 (Magdalena Walkowiak) - Zmiana treści dokumnetu.
10 lipca 2008 14:45 (Magdalena Walkowiak) - Zmiana treści dokumnetu.