Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Gołańcz - dworzec w Gołańczy i tereny przydworcowe - etap I

Początek formularza OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Nazwa zadania: Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Gołańcz - dworzec w Gołańczy i tereny przydworcowe - etap I Ogłoszenie BZP nr 512836-N-2020 z dnia 2020-02-14 r. Zamieszczanie ogłosze

Przebudowa drogi Morakowo - Ostrowo - IV etap

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Ogłoszenie BZP nr 501902-N-2020 z dnia 2020-01-10 r. Nazwa zadania: Przebudowa drogi Morakowo - Ostrowo - IV etap Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansow

Przebudowa drogi w Czerlinie od posesji 7 do 12 - etap II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Ogłoszenie BZP nr 501486-N-2020 z dnia 2020-01-09 r. Nazwa zadania: Przebudowa drogi w Czerlinie od posesji 7 do 12 - etap II Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinanso...

Modernizacja rynku w Gołańczy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Ogłoszenie BZP nr 501266-N-2020 z dnia 2020-01-09 r. Nazwa zadania: Modernizacja rynku w Gołańczy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii...