Oferty inwestycyjne

Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Tomczycach, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 71 o powierzchni 0,1700 ha,

Burmistrz Miasta i Gminy
Gołańcz

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gołańcz.


Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa położona w Tomczycach, oznaczona ewidencyjnie numerem działki 71 o powierzchni 0,1700 ha, zapisana w księdze wieczystej nr KW PO1B/00025465/8 Sądu Rejonowego w Wągrowcu.
Dla przedmiotowej działki obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na podstawie uchwały XXXIX/278/2006 z dnia 30.03.2006 roku.
Zgodnie zapisami planu działka ma oznaczenie RM/MN tereny zabudowy zagrodowej dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej handlu i usług.
Nieruchomość nie posiada żadnego obciążenia.
Cena wywoławcza wynosi: 21 600,00 zł +23% Vat
Wadium wynosi: 2.200,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 23 października 2012r. / wtorek/ o godz. 11.30 w sali nr 4 Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz. ul. Kowalika 2.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest skuteczne dokonanie wpłaty wadium w wysokości 2 200,00; do dnia 19 października 2012 r.(data wpływu na rachunek bankowy) na konto Miasta i Gminy Gołańcz – nr konta bankowego
90 8959 0001 3900 0316 2000 0030 Pałucki Bank Spółdzielczy Oddział w Gołańczy.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz zbywającego.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu w terminie 3 dni bez odsetek na podane konto.
Postąpienie wynosić będzie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Nabywca ponosi koszty przygotowania, koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy notarialnej.
Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz pok. nr 23
lub. tel. /67/ 268-33-08.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18-09-2012
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 września 2012 13:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 1245
19 września 2012 13:57 (Krzysztof Rakoczy) - Zmiana danych dokumentu.
19 września 2012 13:57 (Krzysztof Rakoczy) - Zmiana danych dokumentu.
19 września 2012 13:56 (Krzysztof Rakoczy) - Dodanie dokumentu.