Prawo lokalne (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Termin opłaty za odpady komunalne

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Szanowni Państwo! Przypominamy, iż opłatę za odpady należy wnosić co miesiąc w terminie do 10. DNIA KAŻDEGO MESIĄCA (za dany miesiąc tj. do 10 maja za maj) do kasy urzędu Miasta i Gminy Gołańcz (od poniedziałku do piątku w godz. 900-1200) lub na kont

UCHWAŁA NR XXII/214/13 RADY MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Gołańcz

REDAKCJA DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym: Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego: