Prawo lokalne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XL/430/18 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 26 września 2018 r.

Uchwała Nr XL/430/18 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów

UCHWAŁA nr XL/431/18 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 26 września 2018 roku

UCHWAŁA nr XL/431/18 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych lub w części zamieszkałych

UCHWAŁA NR XXIII/251/16 RADY MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Gołańcz

Uchwała Nr XXIII/251/16 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Gołańcz Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, poz. 1250) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy...

UCHWAŁA NR XXI/230/16 RADY MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ z dnia 27 września 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr XXI/230/16 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 27 września 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów Na podstawie art. 6r ust. 3 z dnia 13 września 199

UCHWAŁA NR XIX/220/16 RADY MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych lub w części zamieszkałych

Uchwała Nr XIX/220/16 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych lub w części zamieszkałych Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czyst

UCHWAŁA NR XIX/219/16 RADY MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XIX/219/16 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6l ust

UCHWAŁA NR III/27/15 RADY MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty

Uchwała Nr III/27/15 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty Na podstawie art. 6k ust.1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.&

Otwarcie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Smogulcu

14 marca 2014 roku o godzinie 12:00 nastąpiło pierwsze otwarcie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Smogulcu (na terenie byłego składowiska odpadów). Punkt ten będzie czynny w każdy piątek od godziny 12:00 do 18:00. Mieszkańcy Miasta i Gminy Gołańcz, nieprowadzący działalności gospodarczej, będą mogli...

Termin opłaty za odpady komunalne

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Szanowni Państwo! Przypominamy, iż opłatę za odpady należy wnosić co miesiąc w terminie do 10. DNIA KAŻDEGO MESIĄCA (za dany miesiąc tj. do 10 maja za maj) do kasy urzędu Miasta i Gminy Gołańcz (od poniedziałku do piątku w godz. 900-1200) lub na kont

UCHWAŁA NR XXII/214/13 RADY MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Gołańcz

REDAKCJA DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym: Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego: