Wykaz podmiotów

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz punktów, w których można oddać odpady w postaci folii, sznurka lub opon wytworzonych w gospodarstwach rolnych

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1454, poz. 1629; Dz.U. z 2019 r., poz. 730, poz. 1403, poz. 1579) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty...

DECYZJA zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

DECYZJA zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Informacja o znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Gołańcz zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.

Na terenie Miasta i Gminy Gołańcz podmiotami odbierającymi zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny są firmy: Plus AGD RTV A.D.P. Przytarscy Sp. J. ul. Składowa 5, 62-130 Gołańcz, Artcom1 Artur Kościelny, ul. Rynek 14, 62-130 Gołańcz.

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

Miejsca zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. Zgodnie z art. 3

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest zlokalizowany na terenie byłego składowiska odpadów w Smogulcu, przy drodze wojewódzkiej nr 194 . Punkt ten jest czynny w każdy piątek od godziny 12:00 do 18:00. Mieszkańcy Miasta i Gminy Gołańcz, nieprowadzący działalności gospodarczej, będą mogli oddać tam...

WYKAZ JEDNOSTEK ZAJMUJĄCYCH SIĘ WYWOZEM NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH:

1. GENOWEFA NAJDER Zakład Budowlano- Sprzętowy ul. Rogozińska 12 62-100 Wągrowiec tel. 67 26 22 293 2. USŁUGI ASENIZACYJNE ZBIGNIEW WACHOWIAK Kobylec 111 62-100 Wągrowiec tel.509 309 513 3. USŁUGI ASENIZACYJNE PIOTR KUDLIŃSKI Rozpętek 24 89-240 Kcynia tel.601 981 781 4. ZAKŁAD GOSPODARKI