Poziomy odzysku (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Poziomy odzysku w 2018 roku.

OSIĄGNIĘTY POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI KIEROWANYCH DO SKŁADOWANIA – MIASTO I GMINA GOŁAŃCZ Wyliczenia sporządzono wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych uleg