Poziomy odzysku (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Poziomy odzysku osiągnięte w 2012

Osiągnięte w roku 2012 przez Miasto i Gminę Gołańcz oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym...