Poziomy odzysku (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Poziomy odzysku w 2017 r.

OSIĄGNIĘTY POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI KIEROWANYCH DO SKŁADOWANIA – MIASTO I GMINA GOŁAŃCZ Wyliczenia sporządzono wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych uleg

Poziomy odzysku w 2016 roku.

OSIĄGNIĘTY POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI KIEROWANYCH DO SKŁADOWANIA – MIASTO I GMINA GOŁAŃCZ Wyliczenia sporządzono wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przek ...

Poziomy odzysku w 2015 r.

OSIĄGNIĘTY POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI KIEROWANYCH DO SKŁADOWANIA – MIASTO I GMINA GOŁAŃCZ Wyliczenia sporządzono wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych u

Poziomy odzysku w 2014 roku.

OSIĄGNIĘTY POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI KIEROWANYCH DO SKŁADOWANIA – MIASTO I GMINA GOŁAŃCZ Wyliczenia sporządzono wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziom&o

Poziomy odzysku osiągnięte w 2013

OSIĄGNIĘTY POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI KIEROWANYCH DO SKŁADOWANIA – MIASTO I GMINA GOŁAŃCZ Wyliczenia sporządzono wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przek ...