Referat Finansowy

Stanowiska

Kierownik referatu finansowego

Stanowisko ds. wymiaru podatków

Informacje

Stanowisko ds. wymiaru podatków - Elżbieta Lewandowska

a) przygotowanie dowodów księgowych do dziennych rozliczeń dochodów i wydatków budżetowych (organ i UMiG jednostka z wyjątkiem funduszu świadczeń socjalnych, sum depozytowych, ewidencji dotyczącej młodocianych pracowników),
b) przygotowanie dowodów księgowych do zarejestrowania celem wprowadzenia do komputera
c) przygotowanie materiałów potrzebnych do sporządzenia projektu budżetu i jego sporządzanie,
d) rozliczanie kwartalne urzędów skarbowych
e) przygotowanie i uzupełnienie projektu budżetu celem sporządzenia uchwały budżetowej na dany rok,
f) przygotowanie i sporządzenie uchwał oraz analiza zmian do budżetu w ciągu roku oraz wprowadzanie tych zmian,
g) sporządzanie sprawozdania jednostkowego w zakresie stanowiska oraz sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych.
h) sporządzenie analiz i informacji wykonania budżetu-półrocznych i rocznych oraz w innych okresach dla potrzeb burmistrza i rady,
i) prowadzenie ewidencji środków transportowych oraz rejestru przypisów i odpisów,
j) ewidencja i kontrola podatków dla osób prawnych,
k) prowadzenie indywidualnych imiennych rozliczeń funduszu świadczeń socjalnych dla poszczególnych osób korzystających z funduszu
l) przygotowanie projektu planu finansowego jednostki oraz planu wraz z jego zmianami,
m) współudział przy rozliczaniu inwentaryzacji majątku komunalnego,

Stanowisko ds. wymiaru podatków

Stanowisko ds. podatkowych

insp. ds. podatkowych

Stanowisko ds. kasy

Dokumenty

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 15-04-2015
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 września 2015 14:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 2851
11 grudnia 2017 11:32 (Krzysztof Rakoczy) - Usunięcie stanowiska: Stanowisko ds. księgowości budżetowej.
21 grudnia 2015 16:50 (Krzysztof Rakoczy) - Dodanie stanowiska: Stanowisko ds. kasy.
11 grudnia 2015 14:28 (Alina Wachowiak) - Dodanie stanowiska: insp. ds. podatkowych.