Referat Finansowy

Stanowiska

Kierownik referatu finansowego

Stanowisko ds. wymiaru podatków

Informacje

Stanowisko ds. wymiaru podatków - Elżbieta Lewandowska

a) przygotowanie dowodów księgowych do dziennych rozliczeń dochodów i wydatków budżetowych (organ i UMiG jednostka z wyjątkiem funduszu świadczeń socjalnych, sum depozytowych, ewidencji dotyczącej młodocianych pracowników),
b) przygotowanie dowodów księgowych do zarejestrowania celem wprowadzenia do komputera
c) przygotowanie materiałów potrzebnych do sporządzenia projektu budżetu i jego sporządzanie,
d) rozliczanie kwartalne urzędów skarbowych
e) przygotowanie i uzupełnienie projektu budżetu celem sporządzenia uchwały budżetowej na dany rok,
f) przygotowanie i sporządzenie uchwał oraz analiza zmian do budżetu w ciągu roku oraz wprowadzanie tych zmian,
g) sporządzanie sprawozdania jednostkowego w zakresie stanowiska oraz sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych.
h) sporządzenie analiz i informacji wykonania budżetu-półrocznych i rocznych oraz w innych okresach dla potrzeb burmistrza i rady,
i) prowadzenie ewidencji środków transportowych oraz rejestru przypisów i odpisów,
j) ewidencja i kontrola podatków dla osób prawnych,
k) prowadzenie indywidualnych imiennych rozliczeń funduszu świadczeń socjalnych dla poszczególnych osób korzystających z funduszu
l) przygotowanie projektu planu finansowego jednostki oraz planu wraz z jego zmianami,
m) współudział przy rozliczaniu inwentaryzacji majątku komunalnego,

Stanowisko ds. wymiaru podatków

Stanowisko ds. wymiaru podatków

Stanowisko ds. podatkowych

insp. ds. podatkowych

Stanowisko ds. kasy

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 15-04-2015
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 września 2015 14:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rakoczy
Ilość wyświetleń: 2076
11 grudnia 2017 11:32 Krzysztof Rakoczy - Usunięcie stanowiska: Stanowisko ds. księgowości budżetowej.
21 grudnia 2015 16:50 Krzysztof Rakoczy - Dodanie stanowiska: Stanowisko ds. kasy.
11 grudnia 2015 14:28 Alina Wachowiak - Dodanie stanowiska: insp. ds. podatkowych.