Obwieszczenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rewitalizacja linii kolejowej nr 356 na odcinku Wągrowiec - Gołańcz - granica województwa.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na rewitalizacji linii kolejowej nr 356 na odcinku Wągrowiec - Gołańcz - granica województwa. Postępowanie zostało wszczęte na wniosek PKP Polskich Linii...

Obwieszczenie do stron i społeczeństwa o zebranym materiale dowodowym dla przedsięwzięcia Mała retencja - Nadleśnictwo Podanin

Obwieszczenie do stron i społeczeństwa o zebranym materiale dowodowym w postaci opinii organów opiniujących oraz wyjaśnień i uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia dla inwestycji pn. „Budowa obiekt&oacut

Obwieszczenie o toczącym się postepowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia na działce nr 48_3, obręb Chawłodno

Obwieszczenie do społeczeństwa o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku inwentarskiego – tuczarni do chowu trzody chlewnej w ilości maksymalnej, możliwej obsady inwentarza 1996 sztuk (279,44 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce...

Obwieszczenie do stron postępowania 10 KPA - Park Solarny Konary

Obieszczenie do stron postepowania o mozliwosci zapoznania sie z dokumentacją sprawy w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa parku solarnego o całkowitej mocy do 45 MW składającego się z trzech farm fotowoltaicznych o mocy do 15 MW (każda) wraz z niezbędną infrastrukturą...

Obwieszczenie do stron postępowania - Park Solarny w Konarach

Obwieszczenie do stron postępowania - Zawiadomienie o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia pn. „Budowa parku solarnego o całkowitej mocy do 45 MW składającego się z trzech farm fotowoltaicznych o mocy do 15 MW (każda) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na działce nr ew. 10/2, 10/4,...