Przetargi (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

DOWOZY SZKOLNE KURSAMI ZAMKNIĘTYMI DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Nazwa zadania: DOWOZY SZKOLNE KURSAMI ZAMKNIĘTYMI DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ Numer ogłoszenia BZP: 257805 - 2012; data zamieszczenia: 05.12.2012 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

REMONT ulicy OSADA w GOŁAŃCZY - II postępowanie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.golancz.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Nazwa zadania: REMONT ulicy OSADA w GOŁAŃCZY

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I ULIC MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.golancz.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Nazwa z

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.: Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Gołańcz

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.golancz.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Nazwa zadania: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn

Reomnt ulicy Osada w Gołańczy

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.golancz.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Nazwa zadania: REMONT ulicy OSADA w GOŁAŃCZY