Przetargi (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dowozy szkolne kursami zamkniętymi do placówek oświatowych Miasta i Gminy Gołańcz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Gołańcz: Dowozy szkolne kursami zamkniętymi do placówek oświatowych Miasta i Gminy Gołańcz Numer ogłoszenia BZP: 388554 - 2014; data zamieszczenia: 26.11.2014 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:...

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Gołańcz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Nazwa zadania : Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Gołańcz Numer ogłoszenia BZP: 386478 - 2014; data zamieszczenia: 25.11.2014 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. S...

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Gołańcz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Nazwa zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Gołańcz Numer ogłoszenia BZP: 372934 - 2014; data zamieszczenia: 13.11.2014 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiąz

Przebudowa ulicy Osada od ulicy Klasztornej do linii kolejowej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Nazwa zadania: Przebudowa ulicy Osada od ulicy Klasztornej do linii kolejowej Numer ogłoszenia BZP: 361114 - 2014; data zamieszczenia: 30.10.2014 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY