Przetargi (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dowozy szkolne kursami zamkniętymi do placówek oświatowych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Nazwa zadania: Dowozy szkolne kursami zamkniętymi do placówek oświatowych Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe , nr ogłoszenia BZP: 349134-2016 Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:...