Przetargi (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dowozy szkolne kursami zamkniętymi do placówek oświatowych Miasta i Gminy Gołańcz

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.golancz.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Nazwa zadania: Dowozy szkolne kursami zamkniętymi do placówek

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Gołańcz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Nazwa zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Gołańcz Numer ogłoszenia BZP : 476018 - 2013; data zamieszczenia: 21.11.2013 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.