Przetargi (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

DOWOZY SZKOLNE KURSAMI ZAMKNIĘTYMI DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ

ZP 341/18/07 Gołańcz, 2008-12-10 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nazwa zamówienia: DOWOZY SZKOLNE KURSAMI ZAMKNIĘTYMI DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ 1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Nazwa zamawiającego: BURMISTRZ MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ Ulica: Dr P. Kowalika nr 2 Kod Miejscowość: 62-130 Gołańcz Strona...

WYBÓR BANKU DO OBSŁUGI KREDYTU NA FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANEGO GŁÓWNIE Z ZADANIAMI BIEŻĄCYMI GMINY

ZP 341/17/08 Gołańcz, 2008-12-08 OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Przedmiot zamówienia: WYBÓR BANKU DO OBSŁUGI KREDYTU NA FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANEGO GŁÓWNIE Z ZADANIAMI BIEŻĄCYMI GMINY. 1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Burmistrz...

WYBÓR BANKU DO OBSŁUGI KREDYTU NA REALIZACJĘ ZADANIA „Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do granicy posesji – w tym jedna przepompownia w Smogulcu gm. Gołańcz”.

ZP 341/16/08 Gołańcz, 2008-12-03 OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Przedmiot zamówienia: WYBÓR BANKU DO OBSŁUGI KREDYTU NA REALIZACJĘ ZADANIA „Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do granicy posesji – w tym jedna przepompownia w Smogulcu gm. Gołańcz”. 1) Nazwa...

PRZYSTOSOWANIE PRZEDSZKOLA NA POTRZEBY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ZP 341/15/08 Gołańcz, 2008-10-29 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU robota budowlana nazwa zamówienia: PRZYSTOSOWANIE PRZEDSZKOLA NA POTRZEBY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Nazwa zamawiającego: BURMISTRZ MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ Ulica: Dr P. Kowalika nr 2 Kod Miejscowość: 62-130 Gołańcz Strona...