Przetargi (2020)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Gołaniecka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zamówień Publicznych (www.przetargi.golancz.pl) , gdzie zamieszczona została dokumentacja – Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami . Link do postępowania : https://przetargi.golancz.pl/#/uni

Przebudowa drogi gminnej Oleszno-Panigródz – II etap

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Ogłoszenie BZP nr 532406-N-2020 z dnia 2020-04-22 r. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej Oleszno-Panigródz – II etap Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó...