Przetargi (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Gołańcz

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Gołańcz, . numer sprawy ZP.271.10.2019 – przetarg nieograniczony. Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zamówień Publicznych, gdzie zamieszczona została dokumentacja – Ogłoszenie...

Dowozy szkolne do placówek oświatowych

Początek formularza OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Ogłoszenie BZP nr 611531-N-2019 z dnia 2019-10-22 r. Nazwa zadania: Dowozy szkolne do placówek oświatowych Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy proj

Gołaniecka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Gołaniecka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. numer sprawy ZP.271.8.2019 – przetarg nieograniczony. Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej, gdzie zamieszczona została dokumentacja – Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia...

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert - dotyczy zaproszenia do składania ofert zamówienia obejmującego ubezpieczenie mienia na rok 2019/2020

Zamawiajacy - Miasto i Gmina Gołańcz informuje, że przesuwa termin skałdania ofert na dzień 09.09.2019 r. godz. 11:00.