Przetargi (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

DOWOZY SZKOLNE KURSAMI ZAMKNIĘTYMI DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.golancz.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Nazwa zadania: DOWOZY SZKOLNE KURSAMI ZAMKNIĘTYMI DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ Numer o

PRZEBUDOWA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH NA ULICY KAROLA LIBELTA W GOŁAŃCZY III etap

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane PRZEBUDOWA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH NA ULICY KAROLA LIBELTA W GOŁAŃCZY III etap Numer ogłoszenia BZP: 363692 - 2011; data zamieszczenia: 03.11.2011 Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Gołańcz , ul

Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych realizowanych w ramach zadania 9 projektu pn. Partnerstwo urzędów administracji samorządowej dla efektywniejszej realizacji usług publicznych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Nazwa zadania: Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych realizowanych w ramach zadania 9 projektu pn. Partnerstwo urzędów administracji samorządowej dla efektywniejszej realizacji usług publicznych Numer ogłoszenia BZP: 334886 - 2011; data zamieszczenia: 14.10.2011 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe....

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I ULIC MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Nazwa zadania: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I ULIC MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ Numer ogłoszenia BZP: 332792 - 2011; data zamieszczenia: 13.10.2011 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I