Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZESTAWIENIE OFERT NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. ZESTAWIENIE OFERT NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. Chodnik przy zamku - II etap

Zamawiajacy Miasto i Gmina Gołańcz przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

Chodnik przy zamku - II etap

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamawiający: Miasto i Gmina Gołańcz Nazwa zadania: Chodnik przy zamku - II etap Ogłoszenie BZP nr 582225-N-2017 z dnia 2017-09-05 r. Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

UWAGA SPROSTOWANIE - ZESTAWIENIE OFERT NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. Gołaniecka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Zamawiajacy - Miasto i Gmina Gołańcz informuje, że w zestawieniu ofert na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp z dnia 09.08.2017 roku dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. PN.Gołaniecka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. dla zadania nr 2 błędnie podano kwotę...

ZESTAWIENIE OFERT NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. ZESTAWIENIE OFERT NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN.Gołaniecka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Zamawiajacy Miasto i Gmina Gołańcz przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Oświadczenie...

ZESTAWIENIE OFERT NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. ZESTAWIENIE OFERT NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. Przebudowa ciągów komunikacyjnych na ul. K. Libelta w Gołańczy - X etap

Zamawiajacy Miasto i Gmina Gołańcz przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Oświadczenie...

Przebudowa ciągów komunikacyjnych na ul. K. Libelta w Gołańczy - X etap

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Ogłoszenie BZP nr 540482-N-2017 z dnia 2017-06-29 r. Zamawiający: Miasto i Gmina Gołańcz Nazwa zadania: Przebudowa ciągów komunikacyjnych na ul. K. Libelta w Gołańczy - X etap Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...