Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Kredyt związany z deficytem budżetu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Ogłoszenie BZP nr 570013-N-2018 z dnia 2018-06-08 r. Nazwa zadania: Kredyt związany z deficytem budżetu Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu wsp&o

Budowa 4 siłowni napowietrznych w Gołańczy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Początek formularza Ogłoszenie BZP nr 544412-N-2018 z dnia 2018-04-16 r. Nazwa zadania: Budowa 4 siłowni napowietrznych w Gołańczy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publiczne