Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Budowa siłowni zewnętrznej w Laskownicy Małej w ramach rewitalizacji przestrzeni wsi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Nr ogłoszenia BZP: 575366-N-2019 z dnia 2019-07-18 r. Nazwa zadania: Budowa siłowni zewnętrznej w Laskownicy Małej w ramach rewitalizacji przestrzeni wsi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub...

Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w Laskownicy Wielkiej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Nr ogłoszenia BZP: 575197-N-2019 z dnia 2019-07-18 r. Nazwa zadania: Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w Laskownicy Wielkiej Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w Rybowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Nr ogłoszenia BZP nr 573625-N-2019 z dnia 2019-07-17 r. Nazwa zadania: Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w Rybowie Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Przebudowa ciągów komunikacyjnych na ul. K. Libelta w Gołańczy - IX etap

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Nr ogłoszenia BZP: 546234-N-2019 z dnia 2019-05-10 r. Nazwa zadania: Przebudowa ciągów komunikacyjnych na ul. K. Libelta w Gołańczy - IX etap Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu...

Budowa ścieżki rowerowej Gołańcz – Margonin - II etap

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Nr ogłoszenia BZP: Ogłoszenie nr 544839-N-2019 z dnia 2019-05-09 r. Nazwa zadania: Budowa ścieżki rowerowej Gołańcz – Margonin - II etap Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu...