Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZESTAWIENIE OFERT NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. Przebudowa drogi w Panigrodzu działka nr 91

UWAGA! Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z...

Budowa ścieżki rowerowej Gołańcz – Margonin

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Początek formularza Nazwa zadania: Budowa ścieżki rowerowej Gołańcz – Margonin Ogłoszenie BZP nr 510337-N-2018 z dnia 2018-01-26 r. Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu...

ZESTAWIENIE OFERT NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. Rewitalizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy oczku wodnym "Żabiak"

UWAGA! Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym...

Budowa kanalizacji sanitarnej w Laskownicy Małej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w Laskownicy Małej Ogłoszenie BZP nr 509501-N-2018 z dnia 2018-01-24 r. Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze...

ZESTAWIENIE OFERT NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. Przebudowa drogi w Rybowie II etap

UWAGA! Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą...

ZESTAWIENIE OFERT NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. Przebudowa drogi w Panigrodzu działka nr 46

UWAGA! Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą...

ZESTAWIENIE OFERT NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. Przebudowa drogi Morakowo - Ostrowo - etap III

UWAGA! Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą...

Przebudowa drogi Oleszno- Panigródz - I etap

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Nazwa zadania: Przebudowa drogi Oleszno- Panigródz - I etap Ogłoszenie BZP nr 506949-N-2018 z dnia 2018-01-17 r. Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Przebudowa drogi w Panigrodzu działka nr 91

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Początek formularza Ogłoszenie BZP nr 503083-N-2018 z dnia 2018-01-11 r. Nazwa zadania: Przebudowa drogi w Panigrodzu działka nr 91 Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Rewitalizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy oczku wodnym "Żabiak"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Nazwa zadania: Rewitalizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy oczku wodnym "Żabiak" Ogłoszenie BZP nr 502534-N-2018 z dnia 2018-01-10 r. Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...