Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. zadania pn.Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych realizowanych w ramach zadania 7 projektu pn. „Partnerstwo urzędów administracji samorządowej dla efektywniejszej realizacji usług publicznych

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 332676-2010 z dnia 2010-10-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gołańcz Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń (7 Części) w ramach realizacji projektu pn. Partnerstwo urzędów administracji samorządowej dla efektywniejszej realizacji usług publicznych. Termin składania ofe

Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych realizowanych w ramach zadania 7 projektu pn. Partnerstwo urzędów administracji samorządowej dla efektywniejszej realizacji usług publicznych

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Gołańcz: Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych realizowanych w ramach zadania 7 projektu pn. Partnerstwo urzędów administracji samorządowej dla efektywniejszej realizacji usług publicznych Numer ogłoszenia BZP : 332676 - 2010; data zamieszczenia: 15.10.2010 Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...

Kredyt na finansowanie pozostałego planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2010r. związanego z zadaniami gminy.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Kredyt na finansowanie pozostałego planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2010r. związanego z zadaniami gminy. Numer ogłoszenia BZP: 327092 - 2010; data zamieszczenia: 11.10.2010 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Gołań

Kredyt w wysokości 550.000 zł na finansowanie zadań gminy w zakresie oświaty i wychowania

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Kredyt w wysokości 550.000 zł na finansowanie zadań gminy w zakresie oświaty i wychowania Numer ogłoszeniaBZP: 325520 - 2010; data zamieszczenia: 08.10.2010 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Gołańcz , ul. Dr P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz,

Kredyt na zadanie o nazwie Przebudowa ciągów komunikacyjnych na ulicy Karola Libelta w Gołańczy II etap oraz na Zwiększenie aktywności społecznej i poprawa życia mieszkańców poprzez remont świetlic w Gołańczy, Krzyżankach i Panigrodzu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Kredyt na zadanie o nazwie Przebudowa ciągów komunikacyjnych na ulicy Karola Libelta w Gołańczy II etap oraz na Zwiększenie aktywności społecznej i poprawa życia mieszkańców poprzez remont świetlic w Gołańczy, Krzyżankach i Panigrodzu Numer ogłoszenia BZP: 325538 - 2010; data zamieszczenia:...