Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Chojna, Potulin, Bogdanowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Chojna, Potulin, Bogdanowo Numer ogłoszenia BZP: 95997 - 2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄ

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. zadania pn. Budowa parkingu przy ulicy Dr P. Kowalika w Gołańczy

Gołańcz, dnia 2011-03-22 ZP 271.2.2011 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 , poz. 759 z późn. zm.) informuję, że prowadzone przez: Miasto i Gminę Gołańcz, ul....

Budowa świetlicy wiejskiej w Czerlinie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Nazwa zadania: Budowa świetlicy wiejskiej w Czerlinie Numer ogłoszenia BZP: 93973 - 2011; data zamieszczenia: 23.03.2011 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I

Wdrożenie i rozwój systemu zarządzania jakością CAF w 4 JST w ramach zadania 3 projektu pn. „Partnerstwo urzędów administracji samorządowej dla efektywniejszej realizacji usług publicznych”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Nazwa zadania: Wdrożenie i rozwój systemu zarządzania jakością CAF w 4 JST w ramach zadania 3 projektu pn. Partnerstwo urzędów administracji samorządowej dla efektywniejszej realizacji usług publicznych Numer ogłoszenia BZP: 83681 - 2011; data zamieszczenia: 15.03.2011 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I....

GOŁAŃCZ, ZAMEK (XV/XVI w): remont dachu i więźby dachowej

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Modernizacja kotłowni w budynkach komunalnych i użyteczności publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Modernizacja kotłowni w budynkach komunalnych i użyteczności publicznej Numer ogłoszenia BZP : 75753 - 2011; data zamieszczenia: 08.03.2011 Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Gołańcz , ul. Dr P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz,...

Budowa parkingu przy ulicy Dr. P. Kowalika w Gołańczy

ZP 271.2.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa zadania: BUDOWA PARKINGU PRZY ULICY DR. P. KOWALIKA W GOŁAŃCZY Numer ogłoszenia BZPP: 64333 - 2011; data zamieszczenia: 24.02.2011 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych realizowanych w ramach zadania 8 projektu pn. „Partnerstwo urzędów administracji samorządowej dla efektywniejszej realizacji usług publicznych”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Nazwa postępowania: Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych realizowanych w ramach zadania 8 projektu pn. Partnerstwo urzędów administracji samorządowej dla efektywniejszej realizacji usług publicznych Numer ogłoszenia BZP: 8504 - 2011; data