Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I ULIC MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ.

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Gołańcz: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I ULIC MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ Numer ogłoszenia BZP: 364876 - 2010; data zamieszczenia: 10.11.2010 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych realizowanych w ramach zadania 7 projektu pn. „Partnerstwo urzędów administracji samorządowej dla efektywniejszej realizacji usług publicznych”

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego w ramach zadania 7 projektu pn. Procedury wydawania decyzji administracyjnych Numer ogłoszenia BZP : 360288 - 2010; data zamieszczenia: 08.11.2010 Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄC

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. zadania pn.Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych realizowanych w ramach zadania 7 projektu pn. „Partnerstwo urzędów administracji samorządowej dla efektywniejszej realizacji usług publicznych

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 332676-2010 z dnia 2010-10-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gołańcz Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń (7 Części) w ramach realizacji projektu pn. Partnerstwo urzędów administracji samorządowej dla efektywniejszej realizacji usług publicznych. Termin składania ofe

Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych realizowanych w ramach zadania 7 projektu pn. Partnerstwo urzędów administracji samorządowej dla efektywniejszej realizacji usług publicznych

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Gołańcz: Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych realizowanych w ramach zadania 7 projektu pn. Partnerstwo urzędów administracji samorządowej dla efektywniejszej realizacji usług publicznych Numer ogłoszenia BZP : 332676 - 2010; data zamieszczenia: 15.10.2010 Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...

Kredyt na finansowanie pozostałego planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2010r. związanego z zadaniami gminy.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Kredyt na finansowanie pozostałego planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2010r. związanego z zadaniami gminy. Numer ogłoszenia BZP: 327092 - 2010; data zamieszczenia: 11.10.2010 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Gołań