Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

PRZEBUDOWA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH NA OSIEDLU KAROLA LIBELTA W GOŁAŃCZY

Numer ogłoszenia: 88755 - 2010; data zamieszczenia: 19.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane PRZEBUDOW

Przebudowa drogi we wsi Morakowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Numer ogłoszenia BZP: 82931 - 2010 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej zadania pn. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ BUSZEWO-CZESŁAWICE

Numer ogłoszenia: 54201 - 2010; data zamieszczenia: 11.03.2010 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 48296 - 2010 data 19.02.2010 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Miasto i Gmina Gołańcz, ul. Dr P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz, woj. wielkopolskie, tel. 067 261