Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZWIĘKSZENIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ REMONT ŚWIETLIC W GOŁAŃCZY, KRZYŻANKACH I PANIGRODZU.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa zadania: ZWIĘKSZENIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ REMONT ŚWIETLIC W GOŁAŃCZY, KRZYŻANKACH I PANIGRODZU.

PRZEBUDOWA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH NA OSIEDLU KAROLA LIBELTA W GOŁAŃCZY

Numer ogłoszenia: 88755 - 2010; data zamieszczenia: 19.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane PRZEBUDOW

Przebudowa drogi we wsi Morakowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Numer ogłoszenia BZP: 82931 - 2010 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY