Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Kredyt w wysokości 550.000 zł na finansowanie zadań gminy w zakresie oświaty i wychowania

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Kredyt w wysokości 550.000 zł na finansowanie zadań gminy w zakresie oświaty i wychowania Numer ogłoszeniaBZP: 325520 - 2010; data zamieszczenia: 08.10.2010 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Gołańcz , ul. Dr P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz,

Kredyt na zadanie o nazwie Przebudowa ciągów komunikacyjnych na ulicy Karola Libelta w Gołańczy II etap oraz na Zwiększenie aktywności społecznej i poprawa życia mieszkańców poprzez remont świetlic w Gołańczy, Krzyżankach i Panigrodzu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Kredyt na zadanie o nazwie Przebudowa ciągów komunikacyjnych na ulicy Karola Libelta w Gołańczy II etap oraz na Zwiększenie aktywności społecznej i poprawa życia mieszkańców poprzez remont świetlic w Gołańczy, Krzyżankach i Panigrodzu Numer ogłoszenia BZP: 325538 - 2010; data zamieszczenia:...

PRZEBUDOWA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH NA ULICY KAROLA LIBELTA W GOŁAŃCZY II etap.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU roboty budowlane Gołańcz: PRZEBUDOWA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH NA ULICY KAROLA LIBELTA W GOŁAŃCZY II etap Numer ogłoszenia BZP : 278542 - 2010; data zamieszczenia: 06.09.2010 Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

: Przebudowa chodnika przy ulicy Kompanii Gołanieckiej w Gołańczy

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane