Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

PRZEBUDOWA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH NA ULICY KAROLA LIBELTA W GOŁAŃCZY II etap.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU roboty budowlane Gołańcz: PRZEBUDOWA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH NA ULICY KAROLA LIBELTA W GOŁAŃCZY II etap Numer ogłoszenia BZP : 278542 - 2010; data zamieszczenia: 06.09.2010 Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

: Przebudowa chodnika przy ulicy Kompanii Gołanieckiej w Gołańczy

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

ZWIĘKSZENIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ REMONT ŚWIETLIC W GOŁAŃCZY, KRZYŻANKACH I PANIGRODZU.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa zadania: ZWIĘKSZENIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ REMONT ŚWIETLIC W GOŁAŃCZY, KRZYŻANKACH I PANIGRODZU.