Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej zadania pn. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ BUSZEWO-CZESŁAWICE

Numer ogłoszenia: 54201 - 2010; data zamieszczenia: 11.03.2010 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 48296 - 2010 data 19.02.2010 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Miasto i Gmina Gołańcz, ul. Dr P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz, woj. wielkopolskie, tel. 067 261

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PANIGRÓDZ-ROZPĘTEK II ETAP

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Gołańcz: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PANIGRÓDZ-ROZPĘTEK II ETAP

PRZEBUDOWA DROGI WE WSI MORAKOWO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane PRZEBUDOWA DROGI WE WSI MORAKOWO Numer ogłoszenia BZP: 36971 - 201

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ BUSZEWO-CZESŁAWICE

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ BUSZEWO-CZESŁAWICE

PRZEBUDOWA ULICY KOMPANII GOŁANIECKIEJ W GOŁAŃCZY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W RYBOWIE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W RYBOWIE