Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przebudowa ulicy Sportowej od Kościoła do Firmy Nowbud - etap IV

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Początek formularza Ogłoszenie BZP nr 501744-N-2019 z dnia 2019-01-09 r. Nazwa zadania: Przebudowa ulicy Sportowej od Kościoła do Firmy Nowbud - etap IV Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu...

Przebudowa drogi w Panigrodzu działka nr 46 - etap II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Ogłoszenie nr BZP 501168-N-2019 z dnia 2019-01-07 r. Nazwa zadania: Przebudowa drogi w Panigrodzu działka nr 46 - etap II Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...